Product’s Information

cà phê phin giấy, cà phê túi lọc

1 Product includes:

 • 10 Bags
 • 15 grams Coffee Per Bag
 • Ingredients: Robusta and Arabica

Made from 100% pure coffee beans with no additive

It has a bitter, sweet taste from Robusta nuts

Products have been censored food safety and hygiene.

Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Chất lượng:

Sản phẩm phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo:

 • QĐ 46/2007/QĐ-BYT: Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.
 • QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.
 • QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn quốc gia về giới hạn an toàn cho phép đối với ô nhiễm độc tố nằm trong thực phẩm.
 • NĐ 43/2017/NĐ-CP: Nghị định về nhãn hàng hóa.
cà phê phin giấy, cà phê túi lọc
cà phê phin giấy, cà phê túi lọc

Sản phẩm: Cà phê phin lọc

Xuất xứ: MỘT SẢN PHẨM CỦA CÀ PHÊ BAN MÊ

Sản xuất tại: 16C/16 đường số 19, khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM.

Đơn vị phân phối chính thức cà phê phin giấy Sài gòn Excellence Coffee

 • Địa chỉ: 244/13 Hồng Lạc, P.11, Q. Tân Bình, TP.HCM
 • Điện thoại: +84 898 514 204
 • Email: [email protected]

1 Product includes:

 • 6 Bags
 • 15 grams Coffee Per Bag
 • Ingredients: Robusta and Arabica

Made from 100% pure coffee beans with no additive

It has a bitter, sweet taste from Robusta nuts

Products have been censored food safety and hygiene.

Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Chất lượng:

Sản phẩm phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo:

 • QĐ 46/2007/QĐ-BYT: Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.
 • QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.
 • QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn quốc gia về giới hạn an toàn cho phép đối với ô nhiễm độc tố nằm trong thực phẩm.
 • NĐ 43/2017/NĐ-CP: Nghị định về nhãn hàng hóa.
cà phê phin giấy, cà phê túi lọc
cà phê phin giấy, cà phê túi lọc

Sản phẩm: Cà phê phin lọc

Xuất xứ: MỘT SẢN PHẨM CỦA CÀ PHÊ BAN MÊ

Sản xuất tại: 16C/16 đường số 19, khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM.

Đơn vị phân phối chính thức cà phê phin giấy Sài gòn Excellence Coffee

 • Địa chỉ: 244/13 Hồng Lạc, P.11, Q. Tân Bình, TP.HCM
 • Điện thoại: +84 898 514 204
 • Email: [email protected]